All Destinations arrow Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το iBooking παρέχει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες / μέλη / πελάτες του με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Εφόσον πραγματοποιήσετε παραγγελίες μέσω του iBooking, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε το iBooking, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το iBooking με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του iBookingr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο iBooking.gr, όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του iBooking.gr, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Το Λογότυπο (εμπορικό σήμα) του iBooking.gr, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο χωρίς πρότερη άδεια. Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του iBooking και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του iBooking.gr.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το iBooking.gr παρέχει στους πελάτες της περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης των online κρατήσεων iBooking.gr, για την κράτηση δωματίων και την επικοινωνία με την εταιρία. Η εν λόγω άδεια δεν εμπεριέχει το δικαίωμα μεταπώλησης. Οι επισκέπτες του iBooking.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα iBooking.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ' όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει το iBooking.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από το iBooking.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ONLINE ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Το iBooking.gr παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Το iBooking.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία των online κρατήσεων όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. Το iBooking.gr δεν εγγυάται ότι η μηχανή online κρατήσεων, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το iBooking.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το iBooking.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της online υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Το iBooking.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των δωματίων που εμφανίζονται στο iBooking.gr. Εντούτοις, το iBooking.gr δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του iBooking.gr είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Οι επισκέπτες του iBooking.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του διαδικτυακού τόπου iBooking.gr. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του iBooking.gr ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους λυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ

Το iBooking.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο διαδικτυακό τόπο, την εμπορική του πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πραγματοποιώντας κράτηση σε ένα ξενοδοχείο, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τη σχετική πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης και με όποιους επιπλέον όρους (παροχής υπηρεσιών/προϊόντων) και διατάξεις του ξενοδοχείου, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για την κράτησή σας ή κατά την διάρκεια της διαμονής σας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων τα οποία προσφέρονται από το ξενοδοχείο (μπορείτε να ζητήσετε τους όρους και διατάξεις παροχής από το ίδιο το ξενοδοχείο). Η γενική πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης κάθε ξενοδοχείου διατίθεται στον ιστοχώρο μας στην σελίδα με τις πληροφορίες για το ξενοδοχείο. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι για ορισμένες τιμές ή για κάποιες ειδικές προσφορές δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής. Παρακαλείστε να ελέγξετε τις πληροφορίες του δωματίου προσεκτικά για τέτοιους όρους προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας. Ο ξενοδόχος οφείλει να συμπληρώσει του όρους χρήσης, αναφέροντας και την πολιτική ακύρωσης κράτησης, που αφορούν το ξενοδοχείο του αλλά και να τους εφαρμόζει χωρίς καμία παρέκκλιση. Οι πελάτες έχουν δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης, μέσα από το σύστημα, μέχρι και μία ημέρα πριν την άφιξή τους. Από την στιγμή που μία κράτηση ακυρώνεται, αυτομάτως ο πελάτης δέχεται τους όρους χρήσης και την πολιτική ακύρωσης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Επίσης, ο ξενοδόχος οφείλει να μην κοινοποιεί


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ούτε εμείς ούτε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες είμαστε υπεύθυνοι για
(i) ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης,
(ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) του ξενοδοχείου (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στον ιστοχώρο μας,
(iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από το ξενοδοχείο,
(iv) όποιες (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, τη μη δυνατότητα χρήσης ή την καθυστέρηση του ιστοχώρου μας, ή
(v) οποιοδήποτε (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, λαθών, παραβιάσεων, (σοβαρής) αμέλειας, σκόπιμων παραβάσεων, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, διαστρέβλωσης, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του ξενοδοχείου ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στο ξενοδοχείο (τους υπαλλήλους του, τη διεύθυνση, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες), συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε (μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος πέρα από τον έλεγχό μας.

Η αποκλειστική ευθύνη βαραίνει τον ξενοδόχο και τον πελάτη για την σωστή διαχείριση του συστήματος αλλά και την σωστή τήρηση των όρων χρήσης.

Μοιραστείτε το

Login Form

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Επιλέξτε νόμισμα


Powered by